Prihlásenie k odberu noviniek

Chcete dostávať aktuálne informácie z oblasti verejného obstarávania ? Pridajte svoj email.

Hlavná stránka > Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Tím odborníkov obstaraj.sk

za dodržania hlavných princípov (vízia, poslanie, cieľ), ktoré definoval a dodržiava Vám ponúka svoje služby. Ak máte záujem o transparentné, hospodárne, efektívne a nediskriminačné verejné obstarávanie či už ako verejný obstarávateľ/obstarávateľ alebo uchádzač/záujemca sme Vám k dispozícií. Definované princípy sú smerodajné pre realizáciu akejkoľvek služby ponúkanej prostredníctvom www.obstaraj.sk.

Služby sú navrhované podľa požiadaviek klienta. Stačí keď nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára a pri osobnom stretnutí vyšpecifikujeme Vaše požiadavky a následne našu ponuku.


 Verejný obstarávateľ/obstarávateľ (§7,§8,§9)

Zabezpečíme Vám proces verejného obstarávania od A do Z. Ponúkame Vám konzultácie a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania. Garantujeme Vám transparentnosť, hospodárnosť, efektívnosť a nediskrimináciu v procese verejného obstarávania. Môžete využiť našu rozsiahlu tímovú znalosť národnej a európskej legislatívy spolu s rozsudkami Súdneho dvora a rozhodovacou praxou Úradu pre verejné obstarávanie.


Uchádzač, záujemca

Poradíme Vám pri spracovaní a predkladaní ponúk v procese verejného obstarávania. Poskytneme Vám poradenstvo podľa Vami definovaného rozsahu a požiadaviek k vybraným verejným obstarávaniam vrátane revíznych postupov. S prihliadnutím na rozhodovaciu prax a legislatívu v oblasti verejného obstarávania Vám poskytneme konzultácie. 
 

Odborná a laická verejnosť (média, občania, odborne spôsobilé osoby)

Vypracujeme Vám nezávislé stanovisko k procesu verejného obstarávania. Preveríme zákonnosť definovaných podmienok a požiadaviek verejného obstarávania podľa rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie a rozsudkov Súdneho dvora.