Prihlásenie k odberu noviniek

Chcete dostávať aktuálne informácie z oblasti verejného obstarávania ? Pridajte svoj email.

Hlavná stránka > Poradňa

Poradňa

Poradňa je určená pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov ako aj pre uchádzačov a záujemcov prípadne verejnosť. Poradenstvo je poskytované bezplatne. Odpovieme na Vašu otázku v čo možno najkratšej dobe. Pre pridanie príspevku (otázky) do poradne je potrebná registrácia (postačuje registrácia do DEMA). Otázky je možné pridať po prihlásení sa v sekcii Poradňa - Zoznam odpovedí.

 

Disclaimer / obmedzenie právnej zodpovednosti

Odpoveď v Poradni je založená len na (krátkych a všeobecných) údajoch v položenej otázke. Odpoveď je formulovaná stručne a nemôže nahradiť vyčerpávajúcu právnu radu (založenú na podrobných údajoch v rámci konkrétneho verejného obstarávania). Odpoveď slúži len orientačne, a nie ako právny podklad pre postupy užívateľov. 

  

Poradenstvo poskytuje advokátka

Dr.iur. Ľubica Stelzer Páleníková

mail:lubica.palenikova@obstaraj.sk (prosím nepíšte otázky na tento mail, ale po prihlásení na Poradňa - Zoznam odpovedí)

Ľubica Stelzer Páleníková vykonáva advokátsku prax na Slovensku aj v Rakúsku.

V praxi sa Ľubica špecializuje na právne poradenstvo pri realizácii PPP projektov a verejné obstarávanie na Slovensku a v krajinách CEE.

Ľubica je „odborne spôsobilou osobou na verejné obstarávanie“ na základe oprávnenia udeleného Úradom pre verejné obstarávanie.

Je autorkou odborných publikácií a prednášajúcou na seminároch a konferenciách v slovenskom, nemeckom aj anglickom jazyku.

  

Prehľad vybraných publikácií a prednášok

KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE

"Cezhraničné projekty verejného obstarávania v EÚ"

Zadávanie verejných zákaziek nesmie predstavovať netransparentnú tajnú vedu. Preto musia (sektoroví) obstarávatelia dodržať základné princípy verejného obstarávania. Znevýhodnení podnikatelia musia mať možnosť napadnúť rozhodnutia obstarávateľov v účinnom a rýchlom revíznom konaní. Účinnosť právnej ochrany súvisí aj s veľkým hospodárskym významom verejného obstarávania. Táto kniha sa zaoberá právnou ochranou vo verejnom obstarávaní na základe európskeho práva (vrátane smernice o revíznych postupoch 2007/66/ES). Abstraktné právne ustanovenia sú konkretizované judikatúrou Európskeho súdneho dvora. Ústredným bodom je analýza právnej ochrany vo verejnom obstarávaní v Rakúsku a na Slovensku. Štruktúrovaný prehľad zahŕňa vnútroštátne právne základy (vrátane novely BVergG 2010), príslušné orgány s kompetenciou pre kontrolu verejného obstarávania, priebeh revíznych postupov (vrátane rozhodnutí rakúskych a slovenských úradov pre verejné obstarávanie) ako aj súdnu kontrolu.

AKTUÁLNE PUBLIKÁCIE

 • Páleníková, Obchody so štátom: Boj proti schránkovým firmám, Newsletter Právo & Dane 2015-5
 • Páleníková, Podnikatelia v reštrukturalizácii: Vylúčenie vo verejnom obstarávaní, Newsletter Právo & Dane 2015-4
 • Páleníková, Elektronické trhovisko, Newsletter Právo & Dane 2015-3
 • Páleníková, Napadnutie súťažných podkladov, rozhodnutie o oprave súťažných podkladov: Hranice kompetencií orgánov príslušných pre revízne postupy [Ausschreibung angefochten, über die Berichtigung abgesprochen: Grenzen der Prüfbefugnis der Vergabekontrollbehörden], RPA 2015-3
 • Páleníková, Preukazovanie majetkovej účasti, Newsletter Právo & Dane 2015-2
 • Páleníková, Čestné vyhlásenie a doklady o splnení podmienok účasti, Newsletter Právo & Dane 2015-1
 • Páleníková, Priame zadanie súrnej a pohotovostnej zdravotnej dopravy (bez vyhlásenia verejného obstarávania), Verejné obstarávanie – právo a prax 2015-1

PUBLIKÁCIE ZVEREJNENÉ V NASLEDOVNÝCH PERIODIKÁCH

 • Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici
 • Der Standard
 • Eastlex
 • Eurostav
 • JSt
 • Justičná Revue
 • Newsletter „Právo & Dane“ (Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora)
 • PPP Newsletter (Asociácia PPP)
 • Ročenka (Slovensko-rakúska obchodná komora)
 • RPA
 • Verejné obstarávanie – právo a prax
 • Wirtschaftsblatt
 • Procurement Client Alerts (WOLF THEISS)
 • ZIK
 • ZVB

PREDNÁŠKY A SEMINÁRE PRE NASLEDOVNÉ ORGANIZÁCIE

 • Akademie für Recht und Steuern
 • American Chamber of Commerce Slovakia
 • Stavebné fórum
 • Business portál www.CFO.sk
 • Czech PPP Forum
 • European Bank for Reconstruction and Development
 • Hospodárska agentúra Niederösterreich „ecoplus"
 • PPP-Assoziation Slowakei
 • Rakúska hospodárska komora WKÖ 
 • Slovak PPP Forum
 • Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
 • Slovensko-rakúska obchodná komora
 • Združenie K 8