Prihlásenie k odberu noviniek

Chcete dostávať aktuálne informácie z oblasti verejného obstarávania ? Pridajte svoj email.

Hlavná stránka > Ponúkané odborné služby

Ponúkané odborné služby

Prehľad ponúkaných odborných služieb

 

 Názov služby  Poplatok
 Zabezpečenie zápisu do zoznamu podnikateľov  na vyžiadanie
 Zabezpečenie zápisu do registra konečných užívateľov výhod  na vyžiadanie
 Právne zastupovanie v oblasti revíznych postupov   na vyžiadanie
 Poskytnutie služieb pri právnych analýzach  na vyžiadanie
 Poskytnutie poradenstva pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov a podnikateľov pri metodických usmerneniach  všeobecná ponuka
 Poskytnutie poradenstva pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov a podnikateľov pri uzatváraní dodatkov  všeobecná ponuka
 Poskytnutie poradenstva pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov pri výkone kontroly  všeobecná ponuka
 Zabezpečenie procesu verejného obstarávania  na vyžiadanie
 Poradňa v oblasti verejného obstarávania  bezplatne
 Zabezpečenie procesu verejného obstarávania v systéme EKS (elektronické trhovisko)  na vyžiadanie
 Vypracovanie internej smernice k verejnému obstarávaniu  350 eur
 Zabezpečenie individuálnych školení podľa požiadaviek klienta  na vyžiadanie
 Vypracovanie internej smernice k verejnému obstarávaniu s nastavením interných postupov  na vyžiadanie

Poskytovateľ služby nie je platca DPH.

 

  • Služby v oblasti revíznych postupov a právnych analýzach poskytuje Dr.iur. Ľubica Stelzer Páleníková. 
  • Ak je uvedené "na vyžiadanie" - prosím kontaktujte prostredníctvom údajov uvedených v kontaktoch.
  • Služby sú ponúkané odborníkmi v oblasti verejného obstarávania, ktorí tvoria tím obstaraj.sk.
  • Každý z tímu má svoju oblasť pôsobnosti (služby, tovary, stavebné práce).