Prihlásenie k odberu noviniek

Chcete dostávať aktuálne informácie z oblasti verejného obstarávania ? Pridajte svoj email.

Hlavná stránka > Partneri

Partneri

Lomtec ActiveProcurement slúži na riadenie a podporu všetkých predpísaných činností spojených s prípravou a realizáciou zadávania zákaziek pre všetky druhy postupov vo verejnom obstarávaní, ktoré sú definované zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.


Vydavateľstvo Wolters Kluwer s. r. o., pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1993 (do 31.12.2013 s obchodným menom Iura Edition, spol. s r. o.)   a patrí k popredným odborným vydavateľstvám na Slovensku. Zaoberá sa prevažne vydávaním právnickej a ekonomickej literatúry v tlačenej a elektronickej podobe. Je dcérskou spoločnosťou nadnárodného koncernu Wolters Kluwer International Company.  


 

Asociácia pre podporu projektov spolupráce verejného a súkromného sektora („Asociácia PPP“) vznikla z iniciatívy súkromného sektora koncom roka 2007 ako občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Asociácia PPP združuje spoločnosti, ktoré majú záujem o PPP, pričom mnohé z nich majú rozsiahle skúsenosti s realizáciou PPP projektov v zahraničí. Medzi členov Asociácie PPP patria advokátske kancelárie, finančné, developerské, poradenské, stavebné a technologické spoločnosti.