Prihlásenie k odberu noviniek

Chcete dostávať aktuálne informácie z oblasti verejného obstarávania ? Pridajte svoj email.

Hlavná stránka > O nás

O nás

www.obstaraj.sk

má potenciál stať sa významným portálom objektívnych informácií z procesov verejného obstarávania


VÍZIA

(THEN) Transparentnosť, Hospodárnosť, Efektívnosť a Nediskriminácia v procesoch verejného obstarávania.

POSLANIE

Účastníkom verejného obstarávania poskytnúť nestranné informácie umožňujúce objektívne zhodnotiť proces verejného obstarávania. Vytvoriť priestor na kontrolu procesov verejného obstarávania.

CIEĽ

Zabezpečiť nekorupčné verejné obstarávanie.


Obstaraj.sk je portál, ktorý poskytuje užívateľovi nepretržitý prístup k informáciám v procesoch verejného obstarávania. Užívateľ vďaka portálu získa aktuálne, ale aj archívne (od roku 2006) dôležité informácie z realizovaných verejných obstarávaní a iné súvisiace informácie. Vyhľadávanie a možnosť vkladania vlastných poznámok zabezpečia pohodlné a prehľadné spracovanie potrebných údajov.  

Menu prístupné pre registrovaných užívateľov

 • Obstaraj 
  • O nás
  • Balíčky služieb obstaraj
  • Ponúkané odborné služby
  • Aktuality
  • Etický kódex
  • Uchádzač, záujemca
  • Verejný obstarávateľ
  • Partneri
 • Vestník
  • Vestník 2015
  • Vestník 2014
  • Vestník 2013
  • Vyhľadávanie
  • Vestník plus 

•   Verejné obstarávanie 

 • CPV
  • Moje CPV
  • Vyhľadávanie CPV
  • Strom CPV
 • Limity
 • Lehoty
 • Zábezpeka
 • Revízne postupy
 • Kaucie
 • Správne delikty
 • Harmonogramy

   Legislatíva  

 • Legislatíva SR
  • Zákony
  • Novely zákona
   • Schválené novely
   • Návrh noviel
   • Neschválené novely
  • Vyhlášky
  • Súvisiaca legislatíva
 • Legislatíva EÚ
  • Smernice
  • Nariadenia
  • Rozhodnutia
  • Oznámenia
  • Stanoviská
  • Iné
 • Rozsudky Súdneho dvora  
 • Rozsudky súdov SR
  • Okresný súd SR
  • Krajský súd SR
  • Najvyšší súd SR
  • Ústavný súd SR

•   Rozhodnutia UVO

 • Námietky
  • Moje Námietky
  • Vyhľadávanie
  • Rok 2015
  • Rok 2014
  • Rok 2013
  • Rok 2012
  • Rok 2011
  • Rok 2010
  • Rok 2009
  • Rok 2008
  • Rok 2007
  • Rok 2006
 • Metodické usmernenia
  • Moje Metodické usmernenia
  • Vyhľadávanie
  • Rok 2015
  • Rok 2014
  • Rok 2013
  • Rok 2012
  • Rok 2011
  • Rok 2010
  • Rok 2009
  • Rok 2008
  • Rok 2007
  • Rok 2006
 • Výsledky kontroly
  • Moje Výsledky kontroly
  • Vyhľadávanie
  • Rok 2015
  • Rok 2014
  • Rok 2013
  • Rok 2012
  • Rok 2011
  • Rok 2010
  • Rok 2009
 • Rozhodnutia Rady
  • Moje Rozhodnutia rady
  • Vyhľadávanie
  • Rok 2015
  • Rok 2014
  • Rok 2013

•    Poradňa

 • Zoznam odpovedí

•    Profil užívateľa

 • Úprava profilu
 • Nákup balíčka
 • Rýchla voľba
 • Vaše otázky poradne
 • Podmienky registrácie

     

CPV - prehľadný spôsob vyhľadávania CPV kódov v stromovej štruktúre alebo podľa hľadaného výrazu.

Limity - prehľad finančných limitov na základe, ktorých sa určuje postup verejného obstarávania.

Lehoty - aplikácia pre overenie a stanovenie lehôt v procese verejného obstarávania (napr. lehota na predkladanie ponúk).

Zábezpeka - aplikácia na výpočet zabezpečenia ponúk.

Revízne postupy - zjednodušený prehľad uplatňovania revíznych postupov vo verejnom obstarávaní.

Kaucie - prehľad výšky kaucií, ktoré je potrebné uhradiť pri aplikácií revíznych postupov.

Správne delikty - prehľad možných pokút za nedodržanie zákona o verejnom obstarávaní.

Harmonogramy - obsahuje dokumenty pre realizáciu podlimitnej zákazky na tovary, služby a stavebné práce (bez využitia EKS - elektronického trhoviska). 

Legislatíva – obsahuje zákony, smernice, nariadenia a rozsudky súdneho dvora EÚ súvisiace s verejným obstarávaním. Informácie v menu legislatíva sú neustále aktualizované v závislosti od novelizácií a zverejňovania nových rozhodnutí o rozsudkoch.

Námietky – obsahuje právoplatné rozhodnutia o námietkach vydaných Úradom pre verejné obstarávanie od roku 2006. Funkcia vyhľadávanie (s možnosťou definovania viacerých kritérií) zabezpečí účinné vyhľadanie informácií.

Metodické usmernenia – obsahuje metodické usmernenia vydané Úradom pre verejné obstarávanie od roku 2006. Funkcia vyhľadávanie (s možnosťou definovania viacerých kritérií) zabezpečí účinné vyhľadanie informácií.

Výsledky kontroly – obsahuje výsledky kontroly vydané Úradom pre verejné obstarávanie od roku 2009. Funkcia vyhľadávanie (s možnosťou definovania viacerých kritérií) zabezpečí účinné vyhľadanie informácií.

Rozhodnutia rady - obsahuje rozhodnutia Rady úradu pre verejné obstarávanie od roku 2013. Funkcia vyhľadávanie (s možnosťou definovania viacerých kritérií) zabezpečí účinné vyhľadanie informácií. 

Vestník - vestník verejného obstarávania v štruktúrovanej podobe.

Vestník plus - aplikácia umožňujúca denné reportovanie oznámení z vestníka verejného obstarávania na základe zvolených parametrov.

Vyskúšajte DEMO, ktoré Vám umožní bezplatne sa zoznámiť s portálom obstaraj.sk.