Prihlásenie k odberu noviniek

Chcete dostávať aktuálne informácie z oblasti verejného obstarávania ? Pridajte svoj email.

Hlavná stránka > Aktuality

Aktuality

2018

 • Aktualita (marec 2018): Návrh VYHLÁŠKY Úradu pre verejné obstarávanie z 2018, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov - nájdete TU

 


2017

 • Aktualita (december 2017): NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2365 z 18. decembra 2017, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek s účinnosťou od 1.1.2018 - nájdete TU
 • Aktualita (november 2017):Novela zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 8.11.2017 - nájdete TU
 • Aktualita (október 2017):Novela zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1.11.2017 - nájdete TU
 • Aktualita (máj 2017): Zmena zákona o verejnom obstarávaní zákonom č. 97/2017 Z.z. (účinnosť od 1.6.2017) - nájdete TU
 • Aktualita (február 2017): Vyhláška č. 328/2016 Z.z. zo dňa 25. 11. 2016, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora - nájdete TU
 • Aktualita (február 2017): Zmena zákona o verejnom obstarávaní zákonom č. 315/2016 Z.z. (účinnosť od 1.2.2017) - nájdete TU

2016

 • Aktualita (október 2016): Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora najdete TU
 • Aktualita (september 2016): Rozsudok Súdneho dvora Európskej Únie zo dňa 7.9.2016, vec C-549/14, nájdete TU
 • Aktualita (august 2016): Vláda schválila zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nepriamo bude novelizovať aj zákon o verejnom obstarávaní - návrh znenia nájdete v Legislatíva SR - Novely zákona - Návrhy noviel
 • Aktualita (apríl 2016): Znenie rozsudku ESD zo dňa 7.4.2016, vec C-324/14, nájdete TU
 • Aktualita (apríl 2016): Nové vyhlášky k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní - nájdete v Legislatíva SR - Vyhlášky.
 • Aktualita (marec 2016): Nové vyhlášky k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (v legislatívnom procese) - nájdete v Legislatíva SR - Vyhlášky.
 • Aktualita (marec 2016): Nový zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (zapracovaná zmena 438/2015 Z. z.) účinný od 18.4.2016 - nájdete v legislatíva SR.
 • Aktualita (január 2016): Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/7 z 5. januára 2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie - nájdete v Legislatíva EÚ - Nariadenia.

2015

 • Aktualita (november 2015): Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2170, (EÚ) 2015/2171, (EÚ) 2015/2172 z 24. novembra 2015 (zmena finančných limitov) - nájdete v Legislatíva EÚ - Nariadenia.
 • Aktualita (november 2015): Národná rada Slovenskej republiky dňa 18. novembra 2015 schválila Vládny návrh zákona o verejnom obstarávaní - nájdete v Legslatíva SR - Novely zákona - Schválené novely.
 • Aktualita (október 2015): Diskusné fórum v Košiciach 18.11.2015, hotel Košice, viac informácií TU.
 • Aktualita (október 2015): Zmena zákona o verejnom obstarávaní zákonom č. 252/2015 Z.z. (účinnosť od 1.11.2015) - nájdete v Legislatíva SR - Zákony.
 • Aktualita (september 2015): NRSR 17. septembra 2015 opätovne schválila prezidentom Slovenskej republiky vrátený zákon - nájdete v Legislatíva SR - Novely zákona.
 • Aktualita (júl 2015): Schválený vládny návrh zákona o verejnom obstarávaní zo dňa 3.7.2015 bol vrátený Prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie NRSR.
 • Aktualita (júl 2015): Schválený vládny návrh zákona o verejnom obstarávaní zo dňa 3.7.2015 nájdete v Legislatíva SR - Novely zákona.
 • Aktualita (jún 2015): Newsletter obstaraj nájdete TU.
 • Aktualita (apríl 2015): Zmena zákona o verejnom obstarávaní zákonom č. 87/2015 Z.z. (účinnosť od 29.4.2015) - nájdete v  Legislatíva SR - Novely zákona.
 • Aktualita (marec 2015): Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní z medzirezortného pripomienkového konania z 6.3.2015 - nájdete v  Legislatíva SR - Novely zákona.
 • Aktualita (marec 2015): Zmena zákona o verejnom obstarávaní zákonom č. 31/2015 Z.z. (účinnosť od 1.4.2015) - nájdete v Legislatíva SR - Novely zákona.
 • Aktualita (február 2015): Zmena zákona o verejnom obstarávaní - nájdete v  Legislatíva SR - Novely zákona (opätovne schválený zákon).
 • Aktualita (február 2015): Návrh nového zákona o verejnom obstarávaní je v medzirezortnom pripomienkovom konaní - nájdete v Legislatíva SR - Novely zákona.
 • Aktualita (február 2015): Elektronické trhovisko www.eks.sk je od 1.2.2015 spustené a povinné je ho využívať od 1.3.2015.
 • Aktualita (január 2015): Dva poslanecké návrhy novely zákona o verejnom obstarávaní - nájdete v  Legislatíva SR - Novely zákona.
 • Aktualita (január 2015): Prezident Slovenskej republiky vrátil novelu zákona z 3. decembra 2014 späť do NRSR.

2014

 • Aktualita (december 2014): Zmena zákona o verejnom obstarávaní nájdete v  Legislatíva SR - Novely zákona - prezident SR nepodpísal novelu.
 • Aktualita (november 2014): Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní nájdete v  Legislatíva SR - Novely zákona.
 • Aktulaita (september 2014): Elektronické trhovisko - www.eks.sk elektronický kontraktačný systém.
 • Aktualita (apríl 2014): Nová smernica 2014/55/EÚ o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní - nájdete Legislatíva EÚ - Smernice.
 • Aktualita (apríl 2014): Nové smernice o verejnom obstarávaní nadobudnú účinnosť 17. apríla 2014 - nájdete v Legislatíva EÚ - Smernice.
 • Aktualita (marec 2014): Vyhlášku č. 51/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotení spôsobu a kvality plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy a rámcovej dohody a o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky - nájdete v Legislatíva SR - Vyhlášky.
 • Aktualita (marec 2014): Aktualizované harmonogramy v zmysle novely zákona účinnej od 27.2.2014 - nájdete v priečinku verejné obstarávanie - Harmonogramy (iba registrovaný).
 • Aktualita (február 2014): Návrh vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotení spôsobu a kvality plnenia zmluvy - nájdete v Legislatíva SR - Novely zákona.
 • Aktualita (február 2014): Zmena zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy účinná od 27.2.2014 - nájdete v Legislatíva SR - Novely zákona.
 • Aktualita (január 2014): Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku - nájdete v Legislatíva SR - Vyhlášky.
 • Aktualita (január 2014): Európsky Parlament prijal dňa 15.1.2014 nové smernice o verejnom obstarávaní - nájdete v Legislatíva EÚ - Smernice.

2013

 • Aktualita (december 2013): Návrh vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku - nájdete v Legislatíva SR - Novely zákona.
 • Aktualita (december 2013): Európska Komisia prijala novú vyhlášku, ktorá zvyšuje finančné limity o cca. 3% s účinnosťou od 1.1.2014 - nájdete v Legislatíva EÚ - nariadenia.
 • Aktualita (júl 2013): Oznámenie Komisie - Boj za otvorenosť – budovanie otvorených systémov IKT lepším využitím štandardov vo verejnom obstarávaní - nájdete v Legislatíva EÚ-Oznámenia.
 • Aktualita (júl 2013): Zmena zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom zákona o organizácií miestnej štátnej správy - nájdete v Legislatíva SR-Novely zákona.
 • Aktualita (jún 2013): Vyhlášky UVO zverejné v zbierke zákonov - nájdete v Legislatíva SR - Vyhlášky.
 • Aktualita (jún 2013): Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom zákona o núdzových zásobách ropy - nájdete v Legislatíva SR-Novely zákona.
 • Aktulaita (jún 2013): Návrh zákona o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní - nájdete v Legislatíva SR-Novely zákona.
 • Aktualita (jún 2013): Návrh vyhlášky UVO k limitom a oznámeniam - nájdete v Legislatíva SR-Novely zákona.
 • Aktualita (jún 2013): Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1.8.2013 (neschválený) - nájdete v Legislatíva SR-Novely zákona.
 • Aktualita (jún 2013): Návrh vyhlášky UVO k certifikácií a aukciám - nájdete v - nájdete v Legislatíva SR-Novely zákona.
 • Aktualita (marec 2013): Novela zákona o verejnom obstarávaní účinnosť od 1.7.2013 - nájdete v Legislatíva SR-Novely zákona.
 • Aktualita (február 2013): Novela zákona o verejnom obstarávaní účinnosť od 18.2.2013 - nájdete v Legislatíva SR-Novely zákona.
 • Aktualita (január 2013): Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní účinnosť od 1.7.2013 - nájdete v Legislatíva SR-Novely zákona.

2012

 • Aktualita (december 2012): STANOVISKA Výboru regiónov „BALÍK OPATRENÍ V OBLASTI VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA“ - nájdete Legislatíva EÚ-stanoviská.
 • Aktualita (september 2012): Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní účinnosť od 1.1.2013 - nájdete v Legislatíva SR-Novely zákona.
 • Aktualita (september 2012): Stanovisko Výboru regiónov "Udeľovanie koncesií"- nájdete Legislatíva EÚ-stanoviská.
 • Aktualita (august 2012):  Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Rámec kvality pre služby všeobecného záujmu v Európe“ - nájdete Legislatíva EÚ-stanoviská.
 • Aktualita (máj 2012): Stanovisko Európskeho a sociálneho výboru na tému Návrh smerníc o verejnom obstarávaní ... - nájdete Legislatíva EÚ-stanoviská.
 • Aktualita (apríl 2012): Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 9.3.2012 - nájdete v Legislatíva SR.
 • Aktualita (apríl 2012): Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. marca 2012 - nájdete v Rozsudky Súdneho dvora.
 • Aktualita (marec 2012):Zmena zákona o verejnom obstarávaní zákonom 91/2012 Z.z. - nájdete v Legislatíva SR-Novely zákona.
 • Aktualita(marec 2012): Zmena zákona o verejnom obstarávaní schváleným znením NRSR z 29.2.2012 - nájdete v Legislatíva SR-Novely zákona.
 • Aktualita (február 2012): Zákon o verejnom obstarávaní účinný od 1.2.2012 - nájdete v Legislatíva SR.
 • Aktualita (január 2012): Návrh - SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o verejnom obstarávaní - nájdete v Legislatíva EÚ - smernice.
 • Aktualita (január 2012): Návrh - SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb - nájdete v Legislatíva EÚ - smernice.

2011

 • Aktualita (december 2011): Zmena zákona o verejnom obstarávaní zákonom 550/2011 Z.z. účinná od 1.2.2012 - nájdete v Legislatíva SR-Novely zákona.
 • Aktualita (december 2011): Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1251/2011 z  30. novembra 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek - nájdete v Legislatíva EÚ - nariadenia.