Prihlásenie k odberu noviniek

Chcete dostávať aktuálne informácie z oblasti verejného obstarávania ? Pridajte svoj email.

Hlavná stránka > Etický kódex

Etický kódex

Etický kódex verejného obstarávania

 

Etický kódex verejného obstarávania www.obstaraj.sk 


Účelom Etického kódexu verejného obstarávania www.obstaraj.sk je zadefinovať štandardy v správaní účastníkov verejného obstarávania a osvojenie si ich hodnôt s deklarovaním VÍZIE, POSLANIA a CIEĽA.

Riadiť sa týmto dokumentom deklarujú osoby (právnické, fyzické), ktoré sú súčasťou tímu obstaraj.sk a ostatné osoby, ktoré sa slobodne k obsahu kódexu prihlásia na stránke www.obstaraj.sk.

Prihlásenie sa k tomuto kódexu je plne dobrovoľné a prihlásiť sa môže akákoľvek osoba (fyzická, právnická). Osoba, ktorá sa verejne prihlási k tomuto kódexu bude zverejnená na stránke www.obstaraj.sk. V prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia tohto kódexu alebo legislatívneho rámca si www.obstaraj.sk vyhradzuje právo predmetnú osobu zo zoznamu odstrániť. Prihlásením sa k tomuto kódexu nevzniká žiaden právny vzťah medzi www.obstaraj.sk a osobou, ktorá sa ku kódexu prihlásila. Nie je možné si nárokovať akúkoľvek škodu alebo iný nárok v súvislosti s uvedením alebo neuvedením osoby v zozname osôb, ktoré sa prihlásili ku kódexu alebo jej odstránením z tohto zoznamu.

Prihlásiť sa k etickému kódexu (zatiaľ nedostupné)

Zoznam osôb prihlásených k etickému kódexu (zatiaľ nedostupné)

 

Úlohou "Etického kódexu verejného obstarávania" a zoznamu osôb, ktoré sa prihlásili k hodnotám deklarovaných týmto kódexom, je verejná deklarácia hodnôt a priorít aplikovaných v procesoch verejného obstarávania. Úlohou portálu www.obstaraj.sk nie je hodnotiť dodržiavanie týchto pravidiel a ani vymáhanie ich dodržiavania. Slobodné prihlásenie k tomuto kódexu vytvára verejný etický záväzok.