Prihlásenie k odberu noviniek

Chcete dostávať aktuálne informácie z oblasti verejného obstarávania ? Pridajte svoj email.

Hlavná stránka > CPV

CPV

CPV - kódy

 

 

Obstarávatelia sa majú pokúsiť nájsť kód, ktorý je vhodný pre ich plánovaný nákup, tak presne ako je to len možné. Hoci v niektorých prípadoch si obstarávatelia vyberú viacero kódov, je dôležité aby si vybrali jeden kód pre názov oznámenia o obstarávaní. Ak by bola úroveň presnosti CPV nedostačujúca, obstarávatelia sa majú odvolať na oddelenie, skupinu, triedu alebo kategóriu, ktorá lepšie vystihuje ich mienený nákup - všeobecnejší kód, ktorý bude lepšie spoznateľný, lebo obsahuje viac núl.

CPV zahŕňa hlavný slovník pre určenie predmetu obstarávania, a doplnkový slovník na pridanie ďalších kvalitatívnych informácií. 
Hlavný slovník ja založený na stromovej štruktúre zahŕňajúcej až 9 miestne kódy (8 miestny kód plus kontrolný kód) súvisiace so slovami, ktoré opisujú typ dodávky, prác alebo služieb, ktoré tvoria predmet obstarávania.

  • Prvé dve miesta určujú oddelenia (XX000000-Y);
  • Prvé tri miesta určujú skupiny (XXX00000-Y);
  • Prvé štyri miesta určujú triedy (XXXX0000-Y);
  • Prvých päť miest určuje kategórie (XXXXX000-Y);

Každá z posledných troch miest udáva väčší stupeň presnosti v rámci každej kategórie.
Deviate miesto slúži na overenie predchádzajúcich miest.
Doplnkový slovník môže byť použitý na rozšírenie opisu predmetu obstarávania. Položky sú tvorené z alfanumerického kódu s príslušnými slovami umožňujúcimi pridanie ďalších podrobností súvisiacich so špecifickou povahou alebo poslaním nakúpených tovarov.
Alfanumerický kód pozostáva z:

  • prvého stupňa zahŕňajúceho písmeno súvisiace s časťou;
  • druhého stupňa zahŕňajúceho štyri miesta, z ktorých prvé tri určujú pod oddelenie a posledné je na účely overenia

 

Zoznam CPV kódov nájdete v Legislatíva/Legislatíva EÚ/Nariadenia/Nariadenie Komisie (ES) č. 2151/2003 zo 16. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2195/2002 Európskeho parlamentu a Rady o Spoločnom slovníku obstarávania (CPV)

 

Príručka k CPV

 

Zdroj údajov: http://simap.europa.eu