Prihlásenie k odberu noviniek

Chcete dostávať aktuálne informácie z oblasti verejného obstarávania ? Pridajte svoj email.

Hlavná stránka > Balíčky služieb obstaraj

Balíčky služieb obstaraj

Ponúkané balíčky služieb portálu obstaraj.sk

 

 Názov balíčka Aplikácie v balíčku Cena 
Demo

 Limity, Revízne postupy, Kaucie, Správne delikty, Harmonogramy, Poradňa,

 náhodný obsah z platených balíčkov (mení sa každých 24 hodín) 

0 eur/90 dní
 Základný

 Limity, Revízne postupy, Kaucie, Správne delikty, Harmonogramy,

 Námietky, Metodické usmernenia, Výsledky kontroly, Rozhodnutia rady,

 Vestník, Legislatíva SR a EU, Rozhodnutia súdov, Poradňa

 199 eur/rok
 Verejný obstarávateľ

 Limity, Revízne postupy, Kaucie, Správne delikty, Harmonogramy,

 Námietky, Metodické usmernenia, Výsledky kontroly, Rozhodnutia rady, 

 Vestník, Legislatíva SR a EU, Rozhodnutia súdov, Poradňa,

 CPV, Zábezpeka, Lehoty

 299 eur/rok
 Uchádzač/záujemca

 Limity, Revízne postupy, Kaucie, Správne delikty, Harmonogramy,

 Námietky, Metodické usmernenia, Výsledky kontroly, Rozhodnutia rady,

 Vestník, Legislatíva SR a EU, Rozhodnutia súdov, Poradňa,

 Vestník Plus

 399 eur/rok
Úplný

 Limity, Revízne postupy, Kaucie, Správne delikty, Harmonogramy,

 Námietky, Metodické usmernenia, Výsledky kontroly, Rozhodnutia rady, 

 Vestník, Legislatíva SR a EU, Rozhodnutia súdov, Poradňa,

 CPV, Zábezpeka, Lehoty, Vestník plus

 499 eur/rok

Nie sme platcami DPH. Cena je konečná. 

Zakúpenie balíčka.

 

Fakturačné údaje:

Jitka Reisingerová J.R. Poniklec
IČO: 14403901, DIČ: 1024156188
Číslo účtu: 317947542/0200
IBAN: SK0402000000000317947542
Gerlachovská 19, 040 01  Košice
Slovenská republika                      

Stručný opis jednotlivých aplikácií:

CPV - prehľadný spôsob vyhľadávania CPV kódov v stromovej štruktúre alebo podľa hľadaného výrazu.

Limity - prehľad finančných limitov na základe, ktorých sa určuje postup verejného obstarávania.

Lehoty - aplikácia pre overenie a stanovenie lehôt v procese verejného obstarávania (napr. lehota na predkladanie ponúk).

Zábezpeka - aplikácia na výpočet zabezpečenia ponúk.

Revízne postupy - zjednodušený prehľad uplatňovania revíznych postupov vo verejnom obstarávaní.

Kaucie - prehľad výšky kaucií, ktoré je potrebné uhradiť pri aplikácií revíznych postupov.

Správne delikty - prehľad možných pokút za nedodržanie zákona o verejnom obstarávaní.

Legislatíva SR a EÚ – obsahuje zákony, smernice, nariadenia a rozsudky súdneho dvora EÚ súvisiace s verejným obstarávaním. Informácie v menu legislatíva sú neustále aktualizované v závislosti od novelizácií a zverejňovania nových rozhodnutí o rozsudkoch.

Námietky – obsahuje právoplatné rozhodnutia o námietkach vydaných Úradom pre verejné obstarávanie od roku 2006. Funkcia vyhľadávanie (s možnosťou definovania viacerých kritérií) zabezpečí účinné vyhľadanie informácií.

Metodické usmernenia – obsahuje metodické usmernenia vydané Úradom pre verejné obstarávanie od roku 2006. Funkcia vyhľadávanie (s možnosťou definovania viacerých kritérií) zabezpečí účinné vyhľadanie informácií.

Výsledky kontroly – obsahuje výsledky kontroly vydané Úradom pre verejné obstarávanie od roku 2009. Funkcia vyhľadávanie (s možnosťou definovania viacerých kritérií) zabezpečí účinné vyhľadanie informácií.

Rozhodnutia rady - obsahuje rozhodnutia Rady úradu pre verejné obstarávanie od roku 2013. Funkcia vyhľadávanie (s možnosťou definovania viacerých kritérií) zabezpečí účinné vyhľadanie informácií. 

Vestník - vestník verejného obstarávania v štruktúrovanej podobe.

Vestník plus - aplikácia umožňujúca denné reportovanie oznámení z vestníka verejného obstarávania na základe zvolených parametrov.