Prihlásenie k odberu noviniek

Chcete dostávať aktuálne informácie z oblasti verejného obstarávania ? Pridajte svoj email.

Hlavná stránka > Balíčky služieb obstaraj

Balíčky služieb obstaraj

Ponúkané balíčky služieb portálu obstaraj.sk

 

Nie sme platcami DPH. Cena je konečná. 

Zakúpenie balíčka.

 

Stručný opis jednotlivých aplikácií:

CPV - prehľadný spôsob vyhľadávania CPV kódov v stromovej štruktúre alebo podľa hľadaného výrazu.

Limity - prehľad finančných limitov na základe, ktorých sa určuje postup verejného obstarávania.

Lehoty - aplikácia pre overenie a stanovenie lehôt v procese verejného obstarávania (napr. lehota na predkladanie ponúk).

Zábezpeka - aplikácia na výpočet zabezpečenia ponúk.

Revízne postupy - zjednodušený prehľad uplatňovania revíznych postupov vo verejnom obstarávaní.

Kaucie - prehľad výšky kaucií, ktoré je potrebné uhradiť pri aplikácií revíznych postupov.

Správne delikty - prehľad možných pokút za nedodržanie zákona o verejnom obstarávaní.

Legislatíva SR a EÚ – obsahuje zákony, smernice, nariadenia a rozsudky súdneho dvora EÚ súvisiace s verejným obstarávaním. Informácie v menu legislatíva sú neustále aktualizované v závislosti od novelizácií a zverejňovania nových rozhodnutí o rozsudkoch.

Námietky – obsahuje právoplatné rozhodnutia o námietkach vydaných Úradom pre verejné obstarávanie od roku 2006. Funkcia vyhľadávanie (s možnosťou definovania viacerých kritérií) zabezpečí účinné vyhľadanie informácií.

Metodické usmernenia – obsahuje metodické usmernenia vydané Úradom pre verejné obstarávanie od roku 2006. Funkcia vyhľadávanie (s možnosťou definovania viacerých kritérií) zabezpečí účinné vyhľadanie informácií.

Výsledky kontroly – obsahuje výsledky kontroly vydané Úradom pre verejné obstarávanie od roku 2009. Funkcia vyhľadávanie (s možnosťou definovania viacerých kritérií) zabezpečí účinné vyhľadanie informácií.

Rozhodnutia rady - obsahuje rozhodnutia Rady úradu pre verejné obstarávanie od roku 2013. Funkcia vyhľadávanie (s možnosťou definovania viacerých kritérií) zabezpečí účinné vyhľadanie informácií. 

Vestník - vestník verejného obstarávania v štruktúrovanej podobe.

Vestník plus - aplikácia umožňujúca denné reportovanie oznámení z vestníka verejného obstarávania na základe zvolených parametrov.